Reset mật khẩu tất cả tài khoản DotNetNuke (DNN Reset Pass All Users)

Reset mật khẩu tất cả tài khoản DotNetNuke (DNN Reset Pass All Users)

1 tháng trước

Lâu lâu chúng ta chơi lớn 1 phát. Nhiều lúc cũng chả để làm gì. Nhưng hôm nay tớ có việc cần phải xử vì vừa convert 1 đống User từ nơi khác về. Và tiện tay đặt lại mật khẩu cho tất cả Users luôn!

Reset pass host DNN SQL command - DNN lấy mật khẩu pass host câu lệnh SQL

Reset pass host DNN SQL command - DNN lấy mật khẩu pass host câu lệnh SQL

4 tháng trước

Thi thoảng mình hay quên mật khẩu pass host của DNN thì đây là câu lệnh giúp bạn có thể lấy lại password của acc host trên DNN