Reset mật khẩu tất cả tài khoản DotNetNuke (DNN Reset Pass All Users)

14:31 01/06/2021 41

Lâu lâu chúng ta chơi lớn 1 phát. Nhiều lúc cũng chả để làm gì. Nhưng hôm nay tớ có việc cần phải xử vì vừa convert 1 đống User từ nơi khác về. Và tiện tay đặt lại mật khẩu cho tất cả Users luôn!

Nên mình viết đoạn code này chia sẻ cho anh em. Nếu ai cần thì dùng, và ai không cần thì đừng buông lời cay đắng nhé..

Update All Users Password in the DNN Site. Còn tớ viết 1 bài về việc Reset pass hosts DNN  by SQL command tại đây. Nếu các bạn thích thì dùng nó cũng đc.

Tạo 1 file aspx - Cái này thì nhắm mắt cũng làm được

Thêm đoạn này vào 

Reset mật khẩu tất cả tài khoản DotNetNuke DNN Reset Pass All Users
Reset mật khẩu tất cả tài khoản DotNetNuke (DNN Reset Pass All Users)

Code behind đây

Reset mật khẩu tất cả tài khoản DotNetNuke DNN Reset Pass All Users
Reset mật khẩu tất cả tài khoản DotNetNuke (DNN Reset Pass All Users)

Các thanh niên lười code thì tải file ở đây nhé

Đê tớ giải thích chỗ này 1 tí nhé

Trong đoạn code này, tớ không reset thằng acc Super Admin đâu nhé!

Các bạn quan tâm đến dòng này

var success = UserController.ResetAndChangePassword(oUser, oUser.Username + "MATKHAUMOI");

 oUser.Username + "MATKHAUMOI" : Là tên đăng nhập + MATKHAUMOI

Nếu các bạn muốn fix một cái mật khẩu nào đó thì bỏ dòng đó thay bằng: DAYLAMATKHAUMOI

Còn lại là chỉ cần bấm nút là ok !