Python cơ bản - Bài 01 nhé! Cài đặt Python

09:41 01/06/2021 72

Cái này trên mạng có đầy, tớ chủ yếu đi copy và sửa lại cho các bạn dễ hiểu thôi!

Cài trên Window

Download file cài đặt python tại https://www.python.org/downloads/windows/

Chọn version mà bạn muốn cài đặt. Ở đây mình cài version 3.7 bản Windows x84-64 executable installer

Python cơ bản  Bài 01 nhé Cài đặt Python
Python cơ bản - Bài 01 nhé! Cài đặt Python

Đầu tiên bạn check xem win bạn 32 hay 64bit (cái google phát ra luôn). Như trên thì tớ chọn bản 64 và tải về.

Xong tiến hành cài đặt! Mở thư mục chứa file vừa tải rồi cài thôi. Cái này đơn giản quá (ảnh ăn cắp)

Python cơ bản  Bài 01 nhé Cài đặt Python
Click đúp chuột vào file vừa tải để cài đặt
Python cơ bản  Bài 01 nhé Cài đặt Python
Đọc qua qua xem nó thông báo gì. dồi lếch cho nhanh

Chỗ này nếu bạn muốn sửa thư mục cho python khi cài đặt thì bạn chọn vào Customize installation để chọn nhé

 

Python cơ bản  Bài 01 nhé Cài đặt Python
Done cmnr! Xúc xắc

Mở cái thư mục kia lên, xem ra hơi loằng ngoằng. Bạn nên sửa folder ở bước 2 nhé

Python cơ bản  Bài 01 nhé Cài đặt Python
folder chứa python vừa cài

Kiểm ra sự hoạt động của python

Các bạn mở command  com (bấm phím cửa sổ --> cmd và enter)

hoặc một số đang dùng account chưa full quyền Administrator thì bấm phím cửa sổ gõ com thì nó sẽ ra mấy cái và chuột phải command com --> 

Python cơ bản  Bài 01 nhé Cài đặt Python
Python cơ bản - Bài 01 nhé! Cài đặt Python

xong gõ thử python xem nó ra cái gì

Python cơ bản  Bài 01 nhé Cài đặt Python
Chuẩn man. Muốn thoát thì bạn gõ exit()

Vậy là xong cài đặt rồi!

Chúc các bạn may mắn lần sau!