Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

08:49 17/03/2021 171

Thời gian gần đây nhiều bạn bị dính Virus Wanna Cry, nhất là với hệ điều hành Window Server. Mình có lang thang đọc được mấy cái hay hay để khắc chế :)). Tuy nhiên cũng hơi phiền toái nếu sử dụng nó, bởi sẽ phải tích hợp File Server Resource Manager trên server để ngăn chặn.

Đầu tiên là cài đặt File Server Resource Manager trên server. Cái này thì đơn giản rồi. Tiện đường công tác thì tớ làm luôn

Đăng nhập vào server bằng tài khoản Administrator (được cấp quyền full Administrator nhá)

Click Start --> All Programs --> Administrative Tools --> Server Manager.

Chọn Manager --> Add Roles adn Feautures

Next

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Chọn Server và bấm Next tiếp

Sau đó thì cứ chọn theo hình dưới

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Ngon lành!

Giờ sẽ vào phần cấu hình. Cài đặt xong rồi thì quay lại màn hình chính Server Manager

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Nó sẽ có như thế này

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Chỗ này có thể đọc thêm Quota và cấu hình thêm các file extension nhá!

Tiếp đến mở Power Shell lên --> chạy theo Administrator cho chắc cú

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry
Hướng dẫn Cấu hình File Server Resource Manager chống Wanna Cry

Paste cái dòng này vào

Chỗ này dùng theo https://fsrm.experiant.ca/ các bạn có thể theo dõi update tại đấy. Hoặc trên Github theo link này https://github.com/nexxai/CryptoBlocker

Còn đây là API của nó và update hàng ngày luôn: https://fsrm.experiant.ca/api/v1/get - Kinh dị chưa

PowerShell command for new Server 2012 / 2012 R2 FSRM Installations:

new-FsrmFileGroup -name "Anti-Ransomware SonNT" -IncludePattern @((Invoke-WebRequest -Uri "https://fsrm.experiant.ca/api/v1/combined" -UseBasicParsing).content | convertfrom-json | % {$_.filters})

Sau đó có rồi thì dùng cái này để Update

PowerShell command Update Server 2012 / 2012 R2 FSRM Installations:

set-FsrmFileGroup -name "Anti-Ransomware SonNT" -IncludePattern @((Invoke-WebRequest -Uri "https://fsrm.experiant.ca/api/v1/combined" -UseBasicParsing).content | convertfrom-json | % {$_.filters})

Mở lại cái FSRM ra và thấy. Còn dùng thế nào thì tìm tiếp theo hướng FSRM nhá

Viết dài thật :)). Nhớ comment và like ủng hộ công ngồi gõ của tớ nhá!